RHP keurmerk

Lensli levert al haar substraten met het RHP keurmerk. RHP-gecertificeerde substraten zorgen voor een optimale start van de teelt. Het biedt de zekerheid dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld wateropname, luchtgehalte, PH, EC en voedingsstoffen. Ook biedt het meer zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is en dat het veilig toegepast kan worden zonder risico’s voor de teelt. Het RHP-keurmerk monitort de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf. –RHP

Veilig
De gehele keten, vanaf het productieproces tot de gebruiker wordt gecontroleerd.

Schoon
RHP-gecertificeerde substraten worden zorgvuldig geproduceerd. Er wordt intensief gecontroleerd of zij fytosanitair schoon zijn, dus vrij van schadelijke organismen en ziekten.

Kwaliteitsborging
Substraten met het RHP-keurmerk voldoen aan de strengste eisen, bijvoorbeeld op het gebied van opslag en continuïteit.

Onkruidarm
Substraten met het RHP-keurmerk zijn onkruidarm.

Onderzoek/kenniscentrum
Door innovatief onderzoek voldoet het substraat bewezen aan de verschillende kwaliteitseisen. Afspraken tussen kweker en substraatleverancier worden gecontroleerd op basis van specificaties.

Menu